Inspirationshæfte

Inspirationshæftet giver en detaljeret gennemgang af baggrunden for projektet, undersøgelsesresultaterne, samt fire forandringspotentialer.

I hæftet findes også gode råd til arbejdet samt en gennemgang af de vigtigste pointer i Bekendtgørelsen for elevråd ved erhvervsrettede uddannelser.

Om Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser

Hvad går projektet ud på? I efteråret 2020 foretog EEO en undersøgelse blandt 1.171 elever og 161 ansatte på forskellige danske erhvervsskoler. Dette minihæfte har til formål at give et hurtigt overblik over de vigtigste resultater fra undersøgelsen af elevråd på danske erhvervsskoler. Hæftet fremhæver ydermere de anbefalinger, som EEO har draget på baggrund af disse resultater og illustrerer, hvordan projektet vil hjælpe med at realisere visionen om mere bære- og levedygtige elevråd.” En mere uddybende gennemgang kan findes i Inspirationshæftet